pazout.horolezci.cz

english


Horolezectví

Žil jsem, dýchal jsem a jedl jsem jen pro lezení, v noci jsem snil o lezení.
Jerry Moffatt

Stupně klasifikace obtížnosti výstupů

Na začátku rozvoje horolezectví nebyla potřeba klasifikace výstupů tak zřejmá. Dělily se na lehké a těžké, příp. na lehké, těžké a velmi těžké a nijak blíže se neoznačovaly. Ale už koncem minulého století přišel čas pro první klasifikační stupnice, které se později podle toho, jak reagují na změny v kvalitě vrcholových výkonů, dělí na stupnice uzavřené a otevřené. Hodnocení obtížnosti horolezeckých výstupů má dvě hranice. Začíná tam, kde se chůze (postup) mění v lezení a končí na hranici lidských možností příslušného historického období. Každé hodnocení je kromě toho nevyhnutelně determinováno místními terénními podmínkami.

Srovnávací tabulka nejrozšířenějších klasifikačních stupnic

UIAA Sasko USA Aus Fra Nor Swe UK
1                
2 I              
2+ II              
3-                
3 III 5.0           M
3+   5.1           D
4- IV 5.2            
4   5.3           VD
4+ V 5.4           S
5-   5.5           HS
5 VI 5.6       5- 5- 4b
5+ VIIa 5.7 F7 14 5a 5 5  
        15        
6- VIIb 5.8 F8 16 5b 5+ 5+ 4c
6 VIIc 5.9 F9 17 5c 6- 6- 5a
6+       18        
  VIIIa 5.10a       6 6  
7-   5.10b F10 19 6a     5b
  VIIIb         6+ 6+  
7   5.10c   20        
  VIIIc 5.10d F11 21 6b 7-    
7+               5c
  IXa 5.11a   22     7-  
8-   5.11b F12 23 6c      
  IXb         7    
8   5.11c   24     7 6a
  IXc 5.11d F13 25 7a 7+    
8+             7+  
  Xa 5.12a     7b 8-    
9-   5.12b F14 26       6b
          7b+ 8 8-  
9   5.12d   27        
  Xb 5.12d F15   7c   8  
9+           8+    
    5.13a   28 7c+     6c
  Xc   F16          
10-   5.13b   29 8a 9- 8+  
    5.13c F17 30 8a+   9-  
10   5.13d   31 8b 9   7a
    5.14a     8b+   9  
        32        
11-   5.14b     8c 9+    
    5.14c   33 8c+      
11   5.14d   34 9a     7b

 

Klasifikační stupnice UIAA – technické lezení

A0 – V cestách lezených převážně volně se musí použít několik málo skob jako chyt, nebo stup, ale třmeny či žebříky potřeba nejsou.

A1 – Skoby a jiné pomůcky se umisťují poměrně snadno, lezecké místo vyžaduje poměrně málo síly, vytrvalosti nebo odvahy.

A2 – A5 – těžkosti při skobování, nebo větší tělesné výkony (kompaktní skála, lámavá a drobně tříštivá skála, převis, střecha, plytká spára, atd.), vyžadující od lezce postupně – s rostoucím indexem – více psychických i fyzických schopností a zkušeností (špatně držící postupové jištění, dlouhé úseky, používání speciálních postupových pomůcek – např. nejmenších stoperů, skyhooků, cooperheadů, atd.) Postupem času došlo ke splynutí s americkou technickou klasifikací, kdy faktorem ovlivňujícím nárůst indexu je v posledních letech především délka možného pádu (A5 – až na plnou délku lana se smrtelným přistáním).

 

Západoalpská klasifikační stupnice

Tento typ klasifikace je používán především ve francouzských a italských Alpách. Je příkladem klasifikace souhrné, tedy zahrnuje celkovou náročnost výstupu, technické obtíže i objektivní nebezpečí.

Byla sestavena v elitní skupině západoalpských horolezců GHM za druhé světové války. Nyní má sedm stupňů, označovaných písmeny podle začátečních písmen francouzského vyjádření obtížnosti.

F    fasile, lehké
PD   pew difficiles, mírně těžké
AD   assez difficiles, středně těžké
D    difficile, těžké
TD   trés difficile, velmi těžké
ED   extrement difficile, krajně těžké
ABO   extrem, výjimečně těžké

Zdroje:

http://www.montana.cz/montana/002/200ele.htm
http://www.valachnet.cz/kapsia/index1.1.htm
http://sakal.stredozem.cz/metodika/klas_stu.htm
http://home.tiscali.cz:8080/%7Ecz400975/table.htm

Copyright © Ing. Jiří Pažout Kočara,  RSS 


Nejčtenější články:

Upozornění: Váš prohlížeč nerespektuje platné standardy HTML a CSS přijatých konsorciem W3C.
Obsah těchto stránek je nicméně plně přístupný jakýmkoli prohlížečem, ovšem dokument není možno zobrazit tak jak bylo zamýšleno.
Doporučuji Vám instalaci jednoho z prohlížečů, který tyto standardy podporuje.

Valid XHTML 1.0!

NAVRCHOLU.cz