pazout.horolezci.cz

english


Expedice

Nejlepší část našeho života je tvrdý boj, věčné plány a naděje.
Jack London

Czech K2 a Broad Peak Expedition 2007

Pakistán

květen - červenec 2007
Přejít na:
Komentáře

Czech K2 & Broad Peak Expedition 2007 Czech K2 a Broad Peak Expedition 2007 - Leopold Sulovsky is leading nine other climbers on this double-header
česká expedice K2 a Broad Peak 2007 - Vedoucí expedice Leopold Sulovský a dalších devět horolezců míří na tyto dva vrcholy. Odlátají již toto pondělí, tedy 21. května.

Expediční team

 • Leopold Sulovský - leader
 • Milan Sedláček
 • Radovan Marek
 • Josef Lukáš
 • Roman Langr
 • Kamil Bortel
 • Radim Slíva
 • Libor Uher
 • Pavol Lupták

Zprávy z předchozí expedice této skupiny na K2 v roce 2005 -Czech Mountaineering expedition 2005

Na těchto stánkách budeme přinášet pravidelné zprávy ze základního tábora. Kromě textových zpráv by se mělo jednat i zvukové a obrazové záznamy, které členové expedice budou natáčet a zasílat. V táboře budou mít zajištěno připojení k Internetu pomocí satelitního telefonu.

Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007 - oficiální stránky expedice

 • 22.5.2007 - Sledujte oficialní stránky - Česká horolezecká expedice K2 Ostrava 2007 Zde se přesouvají aktuality o expedici.
 • 21.5.2007 - Dnes výprava odletěla z Prahy. Předpokládaný příchod do základního tábora (BC) je 3. června.
 • 17.5.2007 - Dvě české expedice plánují zdolat K2
 • 16.5.2007 - Jak je již patrno z názvu expedice bude se parta Poldy Sulovského pokoušet o výtup na dva vrcholy a to K2 (8611 m) a Broad Peak (8047 m). Skupina se již pokoušela o vrchol K2 před dvěma lety, bohužel neúspěšně díky velkému množství sněhu. Expedici tvoří přibližně stejná parta lidí jako v roce 2005.

Broad Peak and K2 Facts
Broad Peak a K2 fakta

Q: Exactly where is Broad Peak and K2?
Otázka: Kde se přesně nachází Broad Peak a K2?
A: In northwest Pakistan about 30 miles from the border with India. The nearest village is Askolie, about a 6-8 day trek from Base Camp.
Odpověď: V severozápadním Pakistánu asi 30 mil od hranic s Indií. Nejbližší vesnice je Askolie, přibližně 6-8 dní pochodu ze základního tábora.

Q: How did K2 get her name?
Otázka: Jak získala K2 své jméno?
A: Most mountains are named after nearby sites, the surveyor, some geographical feature or religious symbol. But since K2 is not visible from any village, it kept the name given by her surveyor, TG Montgomerie, when he was surveying the Karakorum peaks in 1856.
Odpověď: Nejvíce vrcholů bývá pojmenováno po sousedních místech, geodetech, nějakém zeměpisném rysu nebo náboženském symbolu. Ale protože K2 není viditelný z žadné vesnice, tak se udrželo jméno dané mu jeho objevitelem, TG Montgomerie, když mapoval vrcholy Karakorumu v roce 1856

Q: What were the standout climbs?
A: It was first summited in 1954 by two Italians: Lino Lacedelli and Achille Compagnoni. In 2004, five Catalan climbers attempted the extremely difficult route dubbed the Magic Line placing one climber, Jordi Corominas on the summit. It was a miraculous climb chronicled by K2climb.net.
První na vrcholu stáli dva Italové, Lino Lacedelli a Achille Compagnoni. V roce 2004 se pokusilo pět Katalanských horolezců o extrémně těžkou cestou Magic Line. Kronika výstupů je na K2climb.net

Q: How many people have summited and how many people have died trying?
Otázka: Kolik lidí stanulo na vrcholu a kolik lidí při pokusu o výstup zahynulo?
A: According to AdventureStats there have been 191 summits (compared with approximately 1600 on Everest). Forty nine climbers have died on K2, twenty-two while descending from the summit making it is the most deadly mountain in the world. K2 has a special reputation for women climbers. Basque climber Edurne Pasaban was the sixth woman to climb K2 in 2004 and is the only one still alive today. All five women have died while climbing - 3 descending from K2's summit and 2 on other 8,00m peaks.
Odpověď: Podle AdventureStats bylo na vrcholu 191 horolezců (pro srovnání s přibližně 1600 na Everestu). Čtyřicet devět lezců zemřelo na K2, dvacet dva když sestupovalo z vrcholu. To udělalo z K2 nejvíce smrtelnou horu na světě. K2 má zvláštní pověst pro ženy horolezkyně. Baskydská horolezkyně Edurne Pasaban byla šestá žena která vylézla na K2 v 2004 a je dnes jediná ještě naživu. Všech pět žen zemřelo při horolezectví - 3 při sestupu z vrcholu K2 a 2 na jiné osmitisícovce.

K2 and Broad Peak Review
A few minutes of panning K2 and Broad Peak in Pakistan' Karakorum mountain range during my climb in 2006. See more at www.alanarnette.com
K2 Canadian Expedition 2006
Video of photo's taken of 3 month expedition to K2. Visit www.mmxproductions.com for more.
The Shared Summits 2007 K2 Expedition
An Earth Treks Adventure - The Shared Summits 2007 K2 Expedition
WHERE MAJESTIC MOUNTAINS MEET
The Shared Summits 2007 K2 Expedition
An Earth Treks Adventure - The Shared Summits 2007 K2 Expedition
K2 Pakistan
Flying to K2, Worlds second Highest Mountain (more)
Karakorum Highway
Video I took while traveling to Broad Peak and K2 in June 2006. This is the famous Karakorum highway in Northern Pakistan.

Odkazy

Sulovský: Omrzliny vznikají z blbosti
K2 and Karakorum by climbers, news
Daily Weather Forecasts for k2

Na začátek strany Na začátek stránky Na začátek strany


Copyright © Ing. Jiří Pažout Kočara,  RSS 


Nejčtenější články:

Upozornění: Váš prohlížeč nerespektuje platné standardy HTML a CSS přijatých konsorciem W3C.
Obsah těchto stránek je nicméně plně přístupný jakýmkoli prohlížečem, ovšem dokument není možno zobrazit tak jak bylo zamýšleno.
Doporučuji Vám instalaci jednoho z prohlížečů, který tyto standardy podporuje.

Valid XHTML 1.0!

NAVRCHOLU.cz